#197 Als je baas/docent binnenkomt, verstop je je onder je bureau – OF – je neemt werkgerelateerde telefoontjes altijd op door eerst een boer te laten

02 baas boer WEB

onder bureau verstoppen
boer laten