je moet op het terras altijd een hapje/slokje aan een vreemde vragen – OF – je moet in het openbaar vervoer altijd bij een vreemde op schoot gaan zitten

hapje vragen
op schoot zitten